Sefer Yetzirah, the Book of Formation
 

Sefer Yetzirah

The Book of Formation

This text of Sefer Yetzirah is taken from the Gra version. The translation is by Rabbi Aryeh Kaplan. I have amended his translation very slightly, in a very few places.

 
1:1
בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש הוא
With 32 mystical paths of Wisdom Engraved Yah Lord of Hosts[1] God of Israel Living God and King of the Universe El Shaddai Merciful and Gracious High and Exalted Dwelling in Eternity Whose name is Holy — lofty and Holy is he —
וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור
And He created His universe With three books, With text And number And communication.
 
1:2
עשר ספירות בלימה ועשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות
Ten Sephiroth of Nothingness And 22 Foundation Letters: Three Mothers, And seven Doubles, And twelve Elementals.
 
1:3
עשר ספירות בלימה במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוון באמצע במילת הלשון ובמילת המעור
Ten Sephiroth of Nothingness In the number of ten fingers Five opposite five With a singular covenant Precisely in the middle In the circumcision of the tongue And in the circumcision of the membrum.
 
1:4
עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע עשר ולא אחת עשרה הבן בחכמה וחכם בבינה בחון בהם והקור מהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו
Ten Sephiroth of Nothingness; Ten and not nine, Ten and not eleven; Understand with Wisdom, Be wise with Understanding, Examine with them and probe from them Make [each] thing stand on its essence And make the Creator sit on His base.
 
1:5
עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף
Ten Sephiroth of Nothingness: Their measure is ten which have no end
עומק ראשית ועומק אחרית עומק טוב ועומק רע עומק רום ועומק תחת עומק מזרח ועומק מערב עומק צפון ועומק דרום
A depth of beginning And a depth of end, A depth of good And a depth of evil, A depth of above And a depth of below, A depth of east And a depth of west, A depth of north And a depth of south
אדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קדשו עד עדי עד
The singular Master, God faithful King Dominates over them all from His holy dwelling until eternity of eternities.
 
1:6
עשר ספירות בלימה צפייתן כמראה הבזק ותכליתן אין להם קץ
Ten Sephiroth of Nothingness, Their vision is like the appearance of lightning Their limit has no end,
ודברו בהן ברצוא ושוב ולמאמרו כסופה ירדופו ולפני כסאו הם משתחוים
And His Word in them is running and returning They rush to His saying like whirlwind, and before His throne they prostrate themselves.
 
1:7
עשר ספירות בלימה נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בנחלת שאדון יחיד ואין לו שני ולפני אחד מה אתה סופר
Ten Sephiroth of Nothingness, Their end is imbedded in their beginning And their beginning in their end Like a flame in a burning coal For the Master is singular, He has no second; And before One, what do you count?
 
1:8
עשר ספירות בלימה בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר ואם רץ פיך לדבר ולבך להרהר שוב למקום
Ten Sephiroth of Nothingness: Bridle your mouth from speaking And your heart from thinking, And if your heart runs, Return to the place.
שלכך נאמר [‏יחזקאל א‎'] והחיות רצוא ושוב ועל דבר זה נכרת ברית
It is therefore written, And the Chayot running and returning[2]. Regarding this a covenant was made.
 
1:9
עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהים חיים
Ten Sephiroth of Nothingness: One is the breath of the Living God
ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור והוא רוח הקודש
Blessed and benedicted Is the name of the Life of the Worlds, The voice of breath and speech, And it is the Holy Breath.
 
1:10
שתים רוח מרוח חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות ורוח אחת מהן
Two: Breath from Breath. With it He engraved and carved 22 Foundation Letters: Three Mothers, Seven Doubles, And twelve Elementals, And one Breath is from them.
 
1:11
שלש מים מרוח חקק וחצב בהן כ״ב אותיות מתהו ובהו רפש וטיט חקקן כמין ערוגה חצבן כמין חומה סיבבס כמין מעזיבה ויצק עליהם שלג ונעשה עפר שנאמר כי לשלג יאמר הוא ארץ
Three: Water from Breath. With it He engraved and carved 22 letters From Chaos and void, mire and clay. He engraved them like a sort of garden, He carved them like a sort of wall, He covered them like a sort of ceiling [And He poured snow over them and it became dust as it is written, For to snow He said, Become earth[3].]
 
1:12
ארבע אש ממים חקק וחצב בה כסא הכבוד שרפים ואופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת
Four: Fire from Water; With it He engraved and carved the Throne of Glory Seraphim, Ophanim, and holy Chayot and Ministering angels
ומשלשתן יסד מעונו שנאמר עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט
From these three He founded His dwelling as it is written: He makes His angels of breaths, His ministers of flaming fire[4]
 
1:13
בירר שלש אותיות מן הפשוטות בסוד שלש אמות אמ״ש.
He chose three letters from among the Elementals [in the Mystery of the three Mothers Alef Mem Shin (‎אמש)]
וקבעם בשמו הגדול וחתם בהם ששה קצוות.
And he set them in His great Name and with them, He sealed six Extremities.
חמש חתם רום ופנה למעלה וחתמו ביה״ו.
Five: He sealed above and faced upward and sealed it with ‎יהו
שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו בהי״ו.
Six: He sealed below and faced downward and sealed it with ‎היו
שמע חתם מזרח ופנה לפניו וחתמו בוי״ה.
Seven: He sealed east and faced straight ahead and sealed it with ‎ויה
שמונה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו בוה״י.
Eight: He sealed west and faced backward and sealed it with ‎והי
תשע חתם דרום ופנה לימינו וחתמו ביו״ה.
Nine: He sealed south and faced to the right and sealed it with ‎יוה
עשר חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמו בהו״י
Ten: He sealed north and faced to the left and sealed it with ‎הוי
 
1:14
אלו עשר ספירות בלימה [‏אחת‎] רוח אלהים חיים רוח מרוח מים מרוח אש ממים רום ותחת מזרח ומערב צפון ודרום
These are the Ten Sephiroth of Nothingness: the Breath of the Living God Breath from Breath, Water from Breath, Fire from Water, up and down, east and west, north and south.
 
2:1
עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות.
Twenty-two Foundation Letters: Three Mothers, Seven Doubles, And twelve Elementals.
שלש אמות אמ״ש יסודן כף זכות וכף חובה חק מכריע בינתים
The Three Mothers are Alef Mem Shin (א מ ש) Their foundation is A pan of merit, A pan of liability, And the tongue of decree deciding between them.
שלש אמות אמ״ש מ' דוממת ולשון ש' שורקת א' אויר רוח מכריע בינתים
[Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש): Mem hums, Shin hisses, and Alef is the Breath of air deciding between them.]
 
2:2
עשרים ושתים אותיות יסוד חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן וצר בהם את כל היצור ואת כל העתיד לצור
Twenty-two Foundation Letters: He engraved them, He carved them, He permuted them, He weighed them, He transformed them, And with them, He depicted all that was formed And all that would be formed.
 
2:3
עשרים ושתים אותיות יסוד חקקן בקול חצבן ברוח קבען בפה בחמשה מקומות
Twenty-two Foundation Letters: He engraved them with voice, He carved them with breath, He set them in the mouth in five places
אחה״ע בגרון גיכ״ק בחיך דטלנ״ת בלשון זסשר״ץ בשינים בומ״ף בשפתים
Alef Chet Heh Ayin (א ח ה ע) in the throat Gimel Yud Kaf Kuf (ג י כ ק) in the palate Dalet Tet Lamed Nun Tav (ד ט ל נ ת) in the tongue Zayin Samekh Shin Resh Tzadi (ז ס ש ר צ) in the teeth Bet Vav Mem Peh (ב ו מ פ) in the lips.
 
2:4
עשרים ושתים אותיות יסוד קבען בגלגל כמין חומה ברל״א שערים
Twenty-two Foundation Letters: He placed them in a circle like a wall with 231 Gates.
וחוזר הגלגל פנים ואחור
The circle oscillates back and forth.
וסימן לדבר אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע
A sign for this is: There is nothing in good higher than Delight There is nothing in evil lower than Plague
 
2:5
כיצד צרפן שקלן והמירן א' עם כולם וכולם עם א' ב' עם כולם וכולם עם ב'
How? He permuted them, weighed them, and transformed them, Alef with them all, and all of them with Alef Bet with them all, and all of them with Bet
וחוזרות חלילה לנמצאות ברל״א שערים
They repeat in a cycle and exist in 231 Gates.
ונמצא כל היצור וכל הדבור יוצא משם אחד
It comes out that all that is formed and all that is spoken emanates from one Name.
 
2:6
יצר ממש מתהו ועשה את אינו ישנו וחצב עמודים גדולים מאויר שאינו נתפש
He formed substance out of chaos and made nonexistence into existence He carved great pillars from air that cannot be grasped.
וזה סימן א' עם כולם וכולם עם א'
This is a sign [Alef with them all, and all of them with Alef]
צופה וממיר ועשה את כל היצור ואת כל הדבור שם אחד
He foresees, transforms, and makes all that is formed and all that is spoken: one Name.
וסימן לדבר עשרים ושתים חפצים בגוף אחד
A sign for this thing: twenty-two objects in a single body.
 
3:1
שלש אמות אמ״ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים
Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש) Their foundation is a pan of merit, a pan of liability, and the tongue of decree deciding between them.
 
3:2
שלש אמות אמ״ש סוד גדול מופלא ומכוסה וחתום בשש טבעות ויצאו מהם אויר מים אש ומהם נולדו אבות ומאבות תולדות
Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש) A great, mystical secret covered and sealed with six rings And from them emanated air, water, and fire, and from them are born Fathers, and from the Fathers, descendants.
 
3:3
שלש אמות אמ״ש חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן
Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש) He engraved them, He carved them, He permuted them, He weighed them, He transformed them,
וצר בהם שלש אמות אמ״ש בעולם ושלש אמות אמ״ש בשנה ושלש אמות אמ״ש בנפש זכר ונקבה
And with them He depicted Three Mothers AMSh in the Universe, Three Mothers AMSh in the Year, Three Mothers AMSh in the Soul Male and female.
 
3:4
שלש אמות אמ״ש בעולם אויר מים אש שמים נבראו מאש וארץ נבראת ממים ואויר מרוח מכריע בינתים
Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש) In the Universe are air, water, fire. Heaven was created from fire, Earth was created from water, And air from Breath decides between them.
 
3:5
שלש אמות אמ״ש בשנה חום קור ורויה חום נברא מאש קור נברא ממים ורויה מרוח מכריע בינתים
Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש) In the Year are The hot, The cold, And the temperate. The hot is created from fire, The cold is created from water, And the temperate, from Breath, decides between them.
 
3:6
שלש אמות אמ״ש בנפש זכר ונקבה ראש ובטן וגויה ראש נברא מאש ובטן נברא ממים וגויה מרוח מכריע בינתים
Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש) In the Soul, male and female, Are the head, belly, and chest. The head is created from fire, The belly is created from water, And the chest, from breath, decides between them.
 
3:7
המליך אות א' ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אויר בעולם ורויה בשנה וגויה בנפש זכר באמ״ש ונקבה באש״ם
He made the letter Alef (א) king over Breath And He bound a crown to it And He combined them one with another, And with them He formed Air in the Universe, The temperate in the Year, And the chest in the Soul: The male with AMSh (אמש) And the female with AShM (אשם).
 
3:8
המליך אות מ' במים וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם ארץ בעולם וקור בשנה ובטן בנפש זכר במא״ש ונקבה במש״א
He made the letter Mem (מ) king over water And He bound a crown to it And He combined them one with another, And with them He formed Earth in the Universe, Cold in the Year, And the belly in the Soul: The male with Mem Alef Shin (מאש) And the female with Mem Shin Alef (משא).
 
3:9
המליך אות ש' באש וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם (אש) שמים בעולם וחום בשנה וראש בנפש זכר בשא״ם ונקבה בשמ״א
He made Shin (ש) king over fire And He bound a crown to it And He combined them one with another, And with them He formed Heaven in the Universe, Hot in the Year, And the head in the Soul: The male with Shin Alef Mem (שאם) And the female with Shin Mem Alef (שמא).
 
4:1
שבע כפולות בג״ד כפר״ת
Seven Doubles: Bet (ב), Gimel (ג), Daleth (ד), Kaf (כ), Peh (פ), Resh (ר), Tav (ת).
מתנהגות בשתי ב״ב ג״ג ד״ד כ״ך פ״ף ר״ר ת״ת תבנית רך וקשה גבור וחלש
They direct themselves with two tongues: Bet-Bhet, Gimel-Ghimel, Dalet-Dhalet, Kaf-Khaf, Peh-Pheh, Resh-Rhesh, Tav-Thav. A structure of soft and hard, strong and weak.
 
4:2
שבע כפולות בג״ד כפר״ת יסודן חכמה עושר זרע חיים ממשלה שלום וחן
Seven Doubles: BGD KPRT (בגד כפרת) Their foundation is Wisdom, Wealth, Seed, Life, Dominance, Peace, and Grace.
 
4:3
שבע כפולות בג״ד כפר״ת בדבור ובתמורה תמורת חכמה אולת תמורת עושר עוני תמורת זרע שממה תמורת חיים מות תמורת ממשלה עבדות תמורת שלום מלחמה תמורת חן כיעור
Seven Doubles: BGD KPRT (בגד כפרת) In speech and in transposition. The transpose of Wisdom is Folly. The transpose of Wealth is Poverty. The transpose of Seed is Desolation. The transpose of Life is Death. The transpose of Dominance is Subjugation. The transpose of Peace is War. The transpose of Grace is Ugliness.
 
4:4
שבע כפולות בג״ד כפר״ת מעלה ומטה מזרח ומערב צפון ודרום והיכל הקודש מכוון באמצע והוא נושא את כולם
Seven Doubles: BGD KPRT (בגד כפרת) Up and down, East and west, North and south, And the Holy Palace precisely in the center, And it supports them all.
 
4:5
שבע כפולות בג״ד כפר״ת שבע ולא שש שבע ולא שמונה בחון בהם וחקור בהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו
Seven Doubles: BGD KPRT (בגד כפרת) Seven and not six, Seven and not eight Examine with them And probe with them Make [each] thing stand on its essence, And make the Creator sit on His base.
 
4:6
שבע כפולות בג״ד כפר״ת יסוד הקקן חצבן ערפן שקלן והמירן וצר בהם שבעה כוכבים בעולם שבעה ימים בשנה שבעה שערים בנפש זכר ונקבה
Seven Doubles: BGD KPRT (בגד כפרת) of Foundation. He engraved them, He carved them, He permuted them, He weighed them, He transformed them, And with them He formed Seven planets in the Universe, Seven days in the Year, Seven gates in the Soul male and female.
 
4:7
שבעה כוכבים בעולם שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה שבעה ימים בשנה שבעת ימי השבוע שבעה שערים בנפש זכר ונקבה שתי עינים שתי אזנים שני נקבי האף והפה
Seven planets in the Universe: Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon. Seven days in the Year: the seven days of the week. Seven gates in the Soul, male and female: two eyes, two ears, two nostrils, and the mouth.
 
4:8
המליך אות ב' בחכמה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם לבנה בעולם יום ראשון בשנה ועין ימין בנפש זכר ונקבה
He made the letter Bet (ב) king over Wisdom and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed The Moon in the Universe, Sunday in the Year, The right eye in the Soul Male and female.
 
4:9
המליך אות ג' בעושר וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאדים בעולם יום שני בשנה ואזן ימין בנפש זכר ונקבה
He made the letter Gimel (ג) king over Wealth and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Mars in the Universe, Monday in the Year, The right ear in the Soul Male and female.
 
4:10
המליך אות ד' בזרע וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם חמה בעולם יום שלישי בשנה ונחיר ימין בנפש זכר ונקבה
He made the letter Dalet (ד) king over Seed and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed The sun in the Universe, Tuesday in the Year, The right ear in the Soul Male and female.
 
4:11
המליך אות כ' בחיים וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם נוגה בעולם יום רביעי בשנה ועין שמאל בנפש זכר ונקבה
He made the letter Kaph (כ) king over Life and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Venus in the Universe, Wednesday in the Year, The left eye in the Soul Male and female.
 
4:12
המליך אות פ' בממשלה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם כוכב בעולם יום חמישי בשנה ואזן שמאל בנפש זכר ונקבה
He made the letter Peh (פ) king over Dominance and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Mercury in the Universe, Thursday in the Year, The left ear in the Soul Male and female.
 
4:13
המליך אות ר' בשלום וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שבתאי בעולם יום ששי בשנה ונחיר שמאל בנפש זכר ונקבה
He made the letter Resh (ר) king over Peace and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Saturn in the Universe, Friday in the Year, The left nostril in the Soul Male and female.
 
4:14
המליך אות ת' בחן וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם צדק בעולם יום שבת בשנה ופה בנפש זכר ונקבה
He made the letter Tav (ת) king over Grace and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Jupiter in the Universe, The Sabbath in the Year, The mouth in the Soul Male and female.
 
4:15
שבע כפולות בג״ד כפר״ת שבהן נחקקין שבעה עולמות, שבעה רקיעין שבע ארצות, שבעה ימים שבעה נהרית, שבעה מדברות שבעה ימים, שבעה שבועות שבע שנים, שבע שמיטין שבעה יובלות, והיכל הקדש לפיכך חבב את השביעיות תחת כל השמים
Seven Doubles: BGD KPRT (בגד כפרת) With them were engraved Seven Universes, seven firmaments, Seven lands, seven seas, Seven rivers, seven deserts, Seven days, seven weeks, Seven years, seven sabbaticals, Seven jubilees, and the Holy Palace. Therefore, He made sevens beloved under all the heavens.
 
4:16
שתי אבנים בונות שני בתים, שלש אבנים בונות ששה בתים, ארבע אבנים בונות ארבעת ועשרים בתים, חמש אבנים בונות מאה ועשרים בתים, שש אבנים בונות שבע מאות ועשרים בתים, שבע אבנים בונות חמשת אלפים וארבעים בתים מכאן ואילך צא וחשוב מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע
Two stones build 2 houses, Three stones build 6 houses, Four stones build 24 houses, Five stones build 120 houses, Six stones build 620 houses, Seven stones build 5040 houses, From here on go out and calculate That which the mouth cannot speak And the ear cannot hear.
 
5:1
שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז ח' ט' י ל' נ' ס ע' צ' ק
Twelve Elementals: Heh (ה), Vav (ו), Zayin (ז), Chet (ח), Tet (ט), Yud (י), Lamed (ל), Nun (נ), Samekh (ס), Eyin (ע), Tzadi (צ), Kuf (כ).
יסודן שיחה הרהור הלוך, ראיה שמיעה מעשה, תשמיש ריח שינה, רוגז לעיטה שחוק
Their foundation is speech, thought, motion, sight, hearing, smell, coition, smell, sleep, anger, taste, laughter.
 
5:2
שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז' ח' ט' י' ל' נ' ס' ע' צ' ק
Twelve Elementals: HVZ X+Y LNS @CQ (הוז חטי לנס עצק),
יסודן שנים עשר גבולי אלכסון, גבול מזרחית רומית גבול מזרחית צפונית גבול מזרחית תחתית גבול דרומית רומית גבול דרומית מזרחית גבול דרומית תחתית גבול מערבית רומית גבול מערבית דרומית גבול מערבית תחתית גבול צפונית רומית גבול צפונית מערבית גבול צפונית חתחית
Their foundation is the twelve diagonal boundaries: The east upper boundary The east northern boundary The east lower boundary The south upper boundary The south eastern boundary The south lower boundary The west upper boundary The west southern boundary The west lower boundary The north upper boundary The north western boundary The north lower boundary
ומתרחבין והולכין עד עדי עד והן הן גבולות עולם
They extend continually until eternity of eternities And it is they that are the boundaries of the Universe.
 
5:3
שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז' ח' ט' י' ל' נ' ס' ע' צ' ק
Twelve Elementals: HVZ X+Y LNS @CQ (הוז חטי לנס עצק),
יסודן חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן
Their foundation is [that] He engraved them, carved them, permuted them, Weighed them, and transformed them,
וצר בהם שנים עשר מזלות בעולם שנים עשר חדשים בשנה שנים עשר מנהיגים בנפש זכר ונקבה
And with them he formed Twelve constellations in the Universe Twelve months in the Year And twelve directions in the Soul Male and female.
 
5:4
שנים עשר מזלות בעולם טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים
Twelve constellations in the Universe: Aries (T'leh, the Ram) Taurus (Shor, the Bull) Gemini (Teumim, the Twins) Cancer (Sartan, the Crab) Leo (Ari, the Lion) Virgo (Betulah, the Virgin) Libra (Maznayim, the Scales) Scorpio (Akrav, the Scorpion) Sagittarius (Keshet, the Archer) Capricorn (Gedi, the Kid) Aquarius (Deli, the Water Drawer) Pisces (Dagim, the Fish)
 
5:5
שנים עשר חדשים נשנה ניסן אייר סיון תמוז אב אלול תשרי חשון כסלו טבת שבט אדר
Twelve months in the Year: Nissan Iyar Sivan Tamuz Av Elul Tishrei Cheshvan Kislev Tevet Shevat Adar
 
5:6
שנים עשר מנהיגים בנפש זכר ונקבה שתי ידים שתי רגלים שתי כליות מרה דקין כבד קורקבן קבה טחיל
Twelve directions in the Soul Male and female, The two hands The two feet The two kidneys The gall bladder The intestines The liver The korkeban[5] The kivah[6] The spleen
 
5:7
המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם טלה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה
He made the letter Heh (ה) king over speech and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Aries in the Universe, Nissan in the Year, and the right foot in the Soul Male and female.
המליך אות ו' בהרהור וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שור בעולם ואייר בשנה וכוליא ימנית בנפש זכר ונקבה
He made the letter Vav (ו) king over thought and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Taurus in the Universe, Iyar in the Year, and the right kidney in the Soul Male and female.
המליך אות ז' בהלוך וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומים בעולם וסיון בשנה ורגל שמאל בנפש זכר ונקבה
He made the letter Zayin (ז) king over motion and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Gemini in the Universe, Sivan in the Year, and the left foot in the Soul Male and female.
 
5:8
המליך אות ח' בראיה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן בעולם ותמוז בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה
He made the letter Cheth (ח) king over sight and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Cancer in the Universe, Tamuz in the Year, and the right hand in the Soul Male and female.
המליך אות ט' בשמיעה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אריה בעולם ואב בשנה וכוליא שמאלית בנפש זכר ונקבה
He made the letter Teth (ט) king over hearing and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Leo in the Universe, Av in the Year, and the left kidney in the Soul Male and female.
המליך אות י' במעשה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם בתולה בעולם ואלול בשנה ויד שמאל בנפש זכר ונקבה
He made the letter Yod (י) king over action and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Virgo in the Universe, Elul in the Year, and the left hand in the Soul Male and female.
 
5:9
המליך אות ל' בתשמיש וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאזנים בעולם ותשרי בשנה ומרה בנפש זכר ונקבה
He made the letter Lamed (ל) king over coition and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Libra in the Universe, Tishrei in the Year, and the gall bladder in the Soul Male and female.
המליך אות נ' בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב בעולם וחשון בשנה ודקין בנפש זכר ונקבה
He made the letter Nun (נ) king over smell and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Scorpio in the Universe, Cheshvan in the Year, and the intestine in the Soul Male and female.
המליך אות ס' בשינה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם קשת בעולם וכסלו בשנה וקבה בנפש זכר ונקבה
He made the letter Samekh (ס) king over sleep and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Sagittarius in the Universe, Kislev in the Year, and the kivah in the Soul Male and female.
 
5:10
המליך אות ע' ברוגז וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם גדי בעולם וטבת בשנה וכבד בנפש זכר ונקבה
He made the letter Ayin (ע) king over anger and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Capricorn in the Universe, Tevet in the Year, and the liver in the Soul Male and female.
המליך אות צ' בלעיטה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם דלי בעולם ושבט בשנה וקורקבן בנפש זכר ונקבה
He made the letter Tzadi (צ) king over taste and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Aquarius in the Universe, Shevat in the Year, and the korkeban in the Soul Male and female.
המליך אות ק' בשחוק וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם דגים בעולם ואדר בשנה וטחול בנפש זכר ונקבה
He made the letter Qoph (ק) king over laughter and He bound a crown to it And He combined one with another And with them He formed Pisces in the Universe, Adar in the Year, and the spleen in the Soul Male and female.
עשאן כמין עריבה סידרן כמין חומה ערכן כמין מלחמה
He made them like a trough He arranged them like a wall He set them up like a battle.
 
6:1
אלו הם שלש אמות אמ״ש ויצאו מהם שלשה אבות והם אויר מים אש ומאבות תולדות,
These are the three Mothers AM$ (אמש) And from them emanated three Fathers, and they are air, water, and fire. And from the Fathers, descendents.
שלשה אבות ותולדותיהם ושבעה כוכבים וצבאותיהם ושנים עשר גבולי אלכסון
Three Fathers and their descendents And seven planets and their hosts And twelve diagonal boundaries.
ראיה לדבר עדים נאמנים בעולם שנה נפש ושנים עשר חק ושבעה ושלשה פקדן בתלי וגלגל ולב
A proof of this True witnesses in the Universe, Year, Soul and a rule of twelve and seven and three: He set them in the Teli, the Cycle, and the Heart.
 
6:2
שלש אמות אמ״ש אויר מים אש
Three Mothers, Alef Mem Shin (א מ ש) Air, water, and fire.
אש למעלה ומים למטה ואויר ריח חק מכריע בינתים
Fire is above, water is below, And air of Breath is the rule that decides between them.
וסימן לדבר האש נושא את המים
A proof of this thing is that fire supports water.
מ' דוממת ש' שורקת א' אויר רוח מכריע בינתים
Mem hums, Shin hisses, And Alef is the breath of air that decides between them.
 
6:3
תלי בעולם כמלך על כסאו גלגל בשנה כמלך במדינה לב בנפש כמלך במלחמה
The Teli in the Universe is like a king on his throne. The Cycle in the Year is like a king in the province. The Heart in the Soul is like a king in war.
 
6:4
גם את־זה לעומת־זה עשה האלהים טוב לעומת רע רע לעומת טוב טוב מטוב רע מרע הטוב מבחין את הרע והרע מבחין את הטוב טובה שמורה לטובים ורעה שמורה לרעים
Also God made one opposite the other (Ecclesiastes 7:14) Good opposite evil, evil opposite good. Good from good, evil from evil. Good defines evil, and evil defines good. Good is kept for the good ones and evil is kept for the evil ones.
 
6:5
שלשה כל אחד לבדו עומד אחד מזכה ואחד מחייב ואחד מכריע בינתים
Three: each one stands alone One acts as advocate One acts as accuser And one decides between them.
שבעה שלשה מול שלשה ואחד חק מכריע בינתים
Seven: three opposite three And one is the rule between them.
ושנים עשר עומדין במלחמה שלשה אוהבים שלשה שונאים שלשה מחיים ושלשה ממיתים
Twelve stands in war: Three love, Three hate, Three give life And three kill.
שלשה אוהבים הלב והאזנים שלשה שונאים הכבד והמרה והלשון שלשה מחיים שני נקבי האף והטחול ושלשה ממיתים שני והפה
Three love: the heart and the ears Three hate: the liver, the gall, and the tongue Three give life: the two nostrils and the spleen Three kill: the two orifices and the mouth.
ואל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קדשו הנקבים עד עדי עד
And God faithful King rules over them all From His holy habitation Until eternity of eternities.
אחד על גבי שלשה שלשה על גבי שבעה שבעה על גבי שלים עשר וכלם אדוקים זה בזה
One on three Three on seven Seven on twelve, And all are bound, one to another.
 
6:6
אלו הם עשרים ושתים אותיות שבהן חקק אהי״ה י״ה יהו״ה אלהים אלהים יהו״ה יהו״ה צבאות אלהים צבאות אל שדי יהו״ה אדני
These are the twenty-two letters With which engraved Ehyeh, Yah, YHVH Elohim, Elohim, YHVH, YHVH Tzavaot, Elohim Tzavaot, El Shaddai, YHVH Adonoy,
ועשה מהם שלשה ספרים וברא מהם את צל עולמו וצר בהם את כל היצור ואת צל העתיד לצור
And with them He made three Books, and with them He created His Universe, And He formed with them all that was ever formed, And all that ever will be formed.
 
6:7
כשבא אברהם אבינו ע״ה[7] הביט וראה והבין וחקר וחקק וחצב ועלתה בידו הבריאה שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן
And when Abraham our father, may he rest in peace, looked, saw, understood, probed, engraved and carved, He was successful in creation, as it is written, And the souls that they made in Heaven[8]
מיד נגלה עליו אדון הכל יתבוך שמו לעד והושיבו בחיקו ונשקו על ראשו וקראו אברהם אוהבי
Immediately there was revealed to him the Master of all, may His name be blessed forever, He placed him in His bosom, and kissed him on the head, and called him Abraham my beloved (Isaiah 41:8).
וכרת ברית לו ולזרעו עד עולם שנאמר והאמין בה' ויחשבה לו צדקה
He made a convenant with him and with his children after him forever, as it is written, And he believed in God, and He considered and He considered it righteousness (Genesis 15:6)
וכרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו והוא ברית הלשון ובין עשר אצבעות רגליו והוא ברית המילה וקשר עשרים ושתים אותיות התורה בלשונו וגילה לו את סודו
He made with him a covenant between the ten fingers of the hands — this is the covenant of the tongue, and between the ten toes of his feet — this is the covenant of circumcision, And He bound the 22 letters of the Torah to his tongue and He revealed to him His mystery
משכן במים דלקן באש רעשן ברוח בערן בשבעה נהגים בשנים עשר מזלות
He drew them in water, He flamed them with fire, He agitated them with Breath, He burned them with the seven [planets] He directed them with the twelve constellations.

[1]Military hosts — i.e., armies
[2]Ezekiel 1:24
[3]Job 37:6
[4]Psalms 104:4
[5]This is usually a gizzard. Here, it probably refers to the stomach.
[6]This is usually a cow's 4th stomach. Here, it may refer to the colon.
[7]עליו השלום, may he rest in peace, literally 'upon him the peace'.
[8]Genesis 12:5
[1]Military hosts — i.e., armies
[2]Ezekiel 1:24
[3]Job 37:6
[4]Psalms 104:4
[5]This is usually a gizzard. Here, it probably refers to the stomach.
[6]This is usually a cow's 4th stomach. Here, it may refer to the colon.
[7]עליו השלום, may he rest in peace, literally 'upon him the peace'.
[8]Genesis 12:5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One moment, please.
x
 
x Pages available here:
An Interactive QabalahThe Mother lettersSeven of Swords A Brief Introduction to QabalahNepheshSix of Swords Kether, the CrownNeshamahFive of Swords Chokmah, WisdomThe Veil of ParokethFour of Swords Binah, UnderstandingPermutations of the NameThree of Swords Daath, KnowledgeThe Three PillarsTwo of Swords QliphothThe ProfaneAce of Disks Chesed, MercyReflectionKnight of Disks Geburah, StrengthRuachQueen of Disks Tiphareth, BeautySefer Yetzirah, the Book of FormationPrince of Disks Netzach, VictorySeverityPrincess of Disks Hod, SplendorThe simple lettersTen of Disks Yesod, FoundationWhat is a Soul?Nine of Disks Malkuth, KingdomThe SoulsEight of Disks AlefThe Supernal TriadSeven of Disks BetThe FoolSix of Disks GimelThe MagusFive of Disks DalethThe PriestessFour of Disks HehThe EmpressThree of Disks VauThe EmperorTwo of Disks ZainThe HierophantAdjustment ChethThe LoversAeon TethThe ChariotArt YodAdjustmentThe Chariot KaphThe HermitDeath LamedFortuneDevil MemLustThe Emperor NunThe Hanged ManThe Empress SamekhDeathThe Fool AyinArtFortune PehThe DevilThe Hanged Man TzaddiThe TowerThe Hermit QophThe StarThe Hierophant ReshThe MoonThe Lovers ShinThe SunLust TauThe AeonThe Magus The Qabalistic WorldsThe UniverseThe Moon Atziluth, ArchetypesAce of WandsThe Priestess Briah, the CreativeKnight of WandsThe Star Yetzirah, the FormativeQueen of WandsThe Sun Assiah, the ActivePrince of WandsThe Tower The court cardsPrincess of WandsThe Universe The AcesTen of WandsHebrew alphabet transliterations The KnightsNine of WandsThe Triads The QueensEight of WandsThe Qabalistic Veils The PrincesSeven of WandsThe Name of Names, YHVH The PrincessesSix of WandsAlef The TensFive of WandsAyin The NinesFour of WandsBet The EightsThree of WandsCheth The SevensTwo of WandsDaleth The SixesAce of CupsThe double letters The FivesKnight of CupsGimel The FoursQueen of CupsHeh The ThreesPrince of CupsKaph The TwosPrincess of CupsLamed The 32 Paths of WisdomTen of CupsMem The AbyssNine of CupsThe mother letters Adam Kadmon, the Body of GodEight of CupsNun AlchemySeven of CupsPeh The Alef-Bet in Space and TimeSix of CupsQoph The Ari TreeFive of CupsResh The Astral TriadFour of CupsSamekh BalanceThree of CupsShin The double lettersTwo of CupsThe simple letters The Ethical TriadAce of SwordsTau the Flash of LightKnight of SwordsTeth The Gra TreeQueen of SwordsThe Tree of Life The 72 Hidden Names of GodPrince of SwordsTzaddi The Tree of LifePrincess of SwordsVau The Hebrew alef-bet letter classesTen of SwordsYod MercyNine of SwordsZain The Presence of the Most HighEight of Swords